Tjenester

Publisert 23.05.2017 09:44

Arealtek AS er et prosjekterende veg, vann- og avløpsfirma, i tillegg til at vi jobber med 3D-visualisering og kan bistå med regulering. Arealtek kan tilby tjenester innen rådgivning, planlegging, prosjektering og bygge-/prosjektledelse. Arealtek AS har sentral godkjenning innen VVA.
 

Våre tjenester:

 • Rehabilitering, nyanlegg og feltutbygging innen VVA.
 • Overføringsledninger, forsynings- og fordelingsanlegg for vann og avløpssystemer.
 • Trykkøknings- og avløpspumpestasjoner
 • Overvannshåndtering fra veier, plasser og bebyggelse
 • Kostnadsbergning og kostnadseffektivisering av VVA-anlegg.
 • Alternative minianlegg for vann og avløp ved for eks. hyttefelter og få husstander.
 • Prosjektering og planlegging av veier, plasser og kryssløsninger
 • Masseberegning av grunn- og terrengarbeider
 • Utarbeide tilbudsbeskrivelser og mengdeoppsett
 • Prosjektledelse, byggeledelse og kontrahering av entreprenører eller underkonsulenter.
 • Utarbeidelse av stikningsdata og oppmålingsteknisk bistand.
 • 3D-tegning og visualisering
 • Utarbeidelse av prospekter
 • Utarbeidelse av reguleringsplaner