Ydalir

Publisert 30.01.2018 14:49

Utviklingen av en ny bydel i Elverum kommune -Ydalir, er det største prosjektet som Arealtek AS har vært involvert i. Her bistår vi oppdragsgiver med utviklingen fra operativt sandtak til byggeklart område med infrastruktur. Arealtek har bistått med konseptutvikling, prosjektering av veg, vann og avløp, visualisering og byggledelse. Vi har også hatt koordineringsansvaret for prosjektering av elektro og konstruksjonene plasstøpt betongkulvert og nettverksbuebru, med trebuer og stålstag, foretatt av underkonsulenter.

Oppdragsgiver: Elverum Tomteselskap AS
Oppdragstype: Konseptutvikling, prosjektering av VVA, byggledelse mm
Samarbeidspartnere: Ingeniør Hallås (RIE), Structor Oslo AS (konstruksjoner), Statens vegvesen Region Øst, Plan 1
Kontaktperson: Inger M. Ø. Sandbæk

Elverum tomteselskap er pådriver i utviklingen og største grunneier for ny bydel Ydalir. Utiklingen i Ydalir dokumenteres med dronebilder fra området hver måned. Bildene nedenfor viser utviklingen fra juni 2016 til september 2017. I 2018 blir det spennende å følge utviklingen av nye Ydalir skole og barnehage samt arbeidet med Presmyra bru.

 Dronebilde over Ydalir juni 2016Dronebilde over Ydalir september 2017