The Lodge Trysil

Byggetrinn 1 nærmer seg ferdig og innflyttingsklart. Arealtek bistår med prosjektering på VA.

Arealtek er engasjert gjennom John Galten AS for prosjektering av vann, avløp og overvann, samt flomvurdering av bekker. Prosjektet er drevet av The Lodge Trysil AS. PEAB er totalentreprenør. Byggetrinn 2 er planlagt ferdigstilt i løpet av 2020.

Total består prosjektet av 113 leiligheter i umiddelbar nærhet til Trysilfjellet.

Les mer om prosjektet på nettsiden til The Lodge og på deres facebookside.
Foto: The Lodge Trysil
The Lodge Trysil