Søndre Elverum Idrettshall

Arealtek engasjert av entreprenør Control AS for prosjektering av overvann.

Det planlegges med et flerbruksanlegg som vil inneholde håndballbane med internasjonale mål og en skytehall. Bygget blir i massiv tre. Control AS, som også var involvert som underentreprenør ved utbyggingen av Lillemoen skole, er valgt som utbygger. Oppstart er satt til våren 2019 og bygget skal etter planen stå ferdig 1. februar 2020. Utførende er Senderund AS.

Søndre elverumTiltakshaver: Søndre Elverum Idrettshall AS i samarbeid med Elverum kommune
Oppdragsgiver: Control AS
Utførende: Senderud AS
Kontaktperson hos Arealtek: Emil Korsbrekke