Smedstadtoppen - Elverum

Publisert 29.05.2019 08:45

Et spennende prosjekt hvor Arealtek har prosjektert veg, VA, overvann, visualisering og skal ha byggeledelsen på feltet.

Førstekommende fredag lanseres byggetrinn 1 med 25 tomter tilrettelagt for eneboliger og tomannsboliger på Løvbergsmoen. Tiltakshaver er Løvbergsmoen Utvikling. Byggestart er satt til høsten og kontrahering av entreprenør vil skje i sommer.

Abonnerer du på Østlendingen kan du lese mer om saken her. Eller klikk deg inn på Smedstadtoppen sin hjemmeside.
Alle illustrasjoner: Lars Mosnes, Arealtek AS.
Smedstadtoppen CollageGateplan

 Fra Brygge