Siste etappe i gang i Ydalir

Publisert 02.03.2018 14:44

Arealtek AS er i havn med prosjektering av tredje og siste entreprisen for utbygging av infrastruktur i det gamle grustaket i Ydalir.

Arealtek AS har, sammen med Structor Oslo AS som bruprosjekterende og Ing. Hallås AS som rådgivende ingeniører innen elektronikk, prosjektert og beskrevet den tredje og siste entreprisen for utbygging av infrastruktur i det gamle grustaket i Ydalir. Denne entreprisen går riktignok utenfor selve grustaket, den strekker seg fra Kjerneby i sør til området rundt Rema 1000 i nord-øst. Gjermundshaug anlegg AS er tildelt jobben, og sammen med bruentreprenør Kruse Smith skal de bygge veger, gang- og sykkelveger, vann- og avløpsanlegg, el- og gatelysanlegg, fjernvarmetraseer og ikke minst den nye Prestmyra bru. Anleggsperioden er fra 26. februar 2018 til 1. juli 2019, og før vi runder 2018 kan vi kjøre på den nye, flotte brua.

Byggherre: Elverum Tomteselskap AS
Oppdragstype: Prosjektering av VVA, byggeledelse mm
Samarbeidspartnere: Structor Oslo AS, Ing. Hallås AS, Gjermundshaug anelgg AS, Kruse Smith
Kontaktperson: Inger M. Ø. Sandbæk

Oppstart av VVA i entreprise 3 i YdalirPrestmyra bru
Gjermundshaug Anlegg AS er i gang med arbeidet i siste entreprise for VVA i Ydalir og nye Prestmyra bru.
Foto: Ingvald Håberget