Ringebu bofelleskap

Nytt bofellesskap for funksjonshemmede er under planlegging. Arealtek bistår prosjektet med prosjektering av vann, avløp og utomhusarbeider.

Bofellesskap vil bestå av 12 leiligheter, inkl. avlastningsbolig, tilhørende personaldel og nødvendige fellesfunksjoner. Fron Bygg AS er valgt som totalentreprenør og har med Stian Brenden Maskinservice AS som utførende på utvendige arbeider. Oppstart av gravearbeider er våren 2019.

Kontaktperson hos Arealtek er Emil Korsbrekke.
Illustrasjon: RiK Arkitektur