Løvenskiold terrasse Kongsvinger

Ø.M. Fjeld Utvikling bygger leiligheter i Kongsvinger sentrum. Arealtek bistår med prosjektering av VA.

Det skal bygges 3 blokker og byggestart er sommer 2019. Rolf Døli AS er utførende på prosjektet som du kan lese mer om her.
Illustrasjon: Fra prosjektets nettside