Kastellåsen i Eidsvoll

Publisert 06.04.2018 15:06

Byggingen er godt i gang og grunnarbeidene er planlagt ferdig innen sommeren 2018. Det er Arealtek som har prosjektert VA og har byggeledelsen i prosjektet.

Vilbergskogen boligillustrasjonTiltakshaver: Weenbo AS
Arktitekt : Vaardal Arkitekter
Entreprenør: Fijo Anlegg
Kontaktperson: Emil Korsbrekke


Les mer om det nye boligområdet Vilberskogen som når det er ferdig utbygd vil bestå av ca. 110 boliger, både leiligheter og småhus.