Hjeratunet

Publisert 01.03.2019 09:51

Utbygging av Hjeratunet på Dal i Eidsvoll kommune er i gang.

Det planlegges for 88 nye leiligheter. Arealtek har bistått byggherre Skarpsno Virvelvind med prosjektering av vann, avløp, overvann og terreng. Les mer om boligprosjektet på www.hjeratunet.no.
Illustrasjon: Lie Øyen arkitekter

Utførende Fijo Anlegg er godt i gang med anleggsarbeidene som vil strekke seg gjennom 2019.
Kontaktperson hos Arealtek: Emil Korsbrekke

Foto: Arealtek
Hjeratunet på Dal - Fijo Anlegg er utførendeHjeratunet - Fijo Anlegg i gang med gravearbeidende