Gartneriet i Maura

Publisert 13.03.2018 12:43

Det skal legges tilrette for konsentrert småhusbebyggelse på det 14 daa store området som grenser inntil Nannestad gartneri.

Arealtek prosjekterer veg- og VA-planer, kabelplaner og terrengplaner med boligtomter. Vi har videre ansvar for utarbeidelse av tilbudsdokumenter og har byggeledelsen i anleggsperioden. Planlagt oppstart er i løpet av 2018.

Gartneriet MauraTiltakshaver: Weenbo prosjektledelse
Oppdragstype: Prosjektering VVA, utarbeidelse av tilbudsdokumenter, byggledelse mm
Regulering og illustrasjoner: Plan1
Kontaktperson: Emil Korsbrekke