Furusjøen VA-entreprise

Publisert 26.02.2018 08:01

Det skal etableres vann og avløp til Furusjøen hytteområde på Kvamsfjellet i i Nord-Fron kommune. Anlegget bygges ut for 1250 hytteenheter, inkludert hotellet Rondablikk. Det skal i løpet av 2 år legges nærmere 25 000 meter vann- og avløpsledninger og det skal bygges 3 kommunale pumpestasjoner. Arealtek er ansvarlig prosjekterende for vann og avløp i VA-entreprise 1.

Oppdragsgiver: Stian Brenden Maskinservice AS
Byggherre: Nord-Fron kommune
Oppdrgastype: Prosjektering av vann og avløp
Samarbeidspartnere: Xylem Hamar og Maskinstyring AS
Kontaktperson: Emil Korsbrekke

Utbygging av VA Furusjøen Nord-Fron kommune    VA-anlegg Furusjøen hytteområde
Utbygging av vann og avløp i Furusjøen hytteområde, Nord-Fron. Foto: Stian Brenden Maskinservice AS