Furusjøen hytteområde

Publisert 01.03.2019 11:12
Startskuddet for neste VA-entreprise på Furusjøen har gått.

Stian Brenden Maskinservice fortsetter arbeidet med vann- og avløpsutbyggingen på Furusjøen. Arbeidet består i sanering av eksisterende spillvann og nyetablering av vann nedover mot Veikedalen. Nord-Fron kommune er oppdragsgiver.

Arealtek bistår med prosjektering av vann og avløp også i denne entreprisen. Arbeidet utføres som en del av entreprise 1 og er planlagt ferdig i løpet av 2019. Les mer om prosjektet her.

Furusjøen etappe 2 våren 2019
Stian Brenden Maskinservice er i gang med neste VA-etappe på Kvamsfjellet. Foto: Renathe Hagelien, Stian Brenden Maskinservice