Farverikvartalet

Området langs Hunnselva på Gjøvik skal bygges ut med 140 leiligheter med prosjektoppstart høsten 2019.

Arealtek har bistått med forprosjekt VA og anbudsgrunnlag for grunnarbeidene. Jobben har bestått i å vurdere sanering av kommunal VA i Brennervibakken og Glassverksgata samt bygging av ny kommunal pumpestasjon med tilhørende overvannsanlegg. 

Samarbeidspartnere i forprosjektet har blant annet vært Technoteam Prosjekt AS, DRIV Prosjektstyring AS og Gjøvik kommune. Kontaktperson hos Arealtek er Emil Korsbrekke. Les mer om Farverikvartalet i Gjøvik sentrum her.

Illustrasjon: KONTUR