Eidsvoll brygge

Publisert 13.03.2018 10:35

Arealtek er innleid for å utrede VA i forbindelse med regulering av Eidsvoll brygge.

Romfarer arkitekter presenterer prosjektet som en bymessig utvidelse av sentrum med hovedvekt på bolig og rekreasjon. Prosjektet vil bestå av ca 300 leiligheter, næringsareal, offentlig badeplass og en strandpromenade. Prosjektet skal ferdigstilles i 2018.

Eidsvoll brygge. Visualisering: XR Visuell kommunikasjon ASOppdragsgiver: Sollitoppen AS
Oppdragstype: Prosjektering av VA
Arkitekt: Romfarer arkitekter
Illustrasjon: XR Visuell kommunikasjon AS
Kontaktperson: Emil Korsbrekke