Egnerkvartalet

Publisert 24.09.2018 08:26

Arealtek har prosjektert gangfelt for Statens vegvesen samt privat vann, avløp og overvann.

Egnerkvartalet på Lørenfallet i Sørum kommune består av to blokker som bygges ut av totalentreprenør Aas og Nordahl på vegne av Fundamentgruppen.

Spesielt for dette prosjektet er at det er prosjektert med NO-DIG løsning gjennom fv. 171 Haldenvegen. Dette utføres av Hadeland anlegg med underentreprenør Myhre grunnboring.

Kontaktperson hos Arealtek: Emil Korsbrekke

NO-DIG løsning gjennom fv. 171 HaldenvegenMyhre grunnboring i aksjon
Vann og avløp legges med NO-DIG løsning under fv. 171. Foto: Emil Korsbrekke