Biltema Gol

Publisert 16.05.2019 15:20

Bermingrud AS fra Mjøndalen bygger nytt Biltema på Gol. Arealtek bistår med fagene VA og terrengutforming.

bygg.no kan man lese at bygget er på 5605 kvm og har en egen kafé i tillegg til butikkarealer, lager og sosial del. Byggetiden er fra oktober/november 2018 til planlagt ferdigstillelse juli/august 2019 og man er godt i gang med arbeidet.

Kontaktperson hos Arealtek er Emil Korsbrekke
Utbygging av Biltema Gol
Foto: Arealtek