Slutt på ferien

Publisert 02.08.2019 10:41

Arealtek er tilbake fra ferie og flere av våre prosjekter er godt i gang, blant annet Sennerudtoppen.

Prosjekteringen ble utført før sommeren og Sigurd Furulund Maskin AS er godt i gang med utlasting av masser. Neste trinn er etablering av vann og avløp i området med ny hovedledning for Sørum kommune gjennom området. Johs Granås er engasjert som byggentreprenør og vil starte så snart grunnarbeider er i mål. Byggherre er Sudrheimgruppen. Arealtek står for prosjektering av VA og landskapsutforming.

Prosjektets hjemmeside: www.sennerudtoppen.no
Foto: Sindre Furulund
Sennerudtoppen grunnarbeid