Skyhøy aktivitet

Publisert 24.02.2020 15:44

Vi gleder oss over stor ordrereserve og at ansatt nr. 16 og 17 er på veg inn dørene i disse dager.

I tillegg fikk Arealtek nylig rammeavtale for VA i Lillestrøm kommune og rammeavtale for bygg- og prosjektledelse i Nord-Østerdalen.

Vi tilbyr VA- og vegprosjektering på alle nivåer, i alle type prosjekter. Vi har også en meget kompetent reguleringsavdeling som kan bistå med regulering av ditt neste prosjekt. Illustrasjonen under er ett av mange spennende prosjekter vi er med på om dagen; Scandic Hamar som bygges ut med ytterligere 69 rom og restaurant. Utstillingsplassen Eiendom AS er byggherre og vi takker for tilliten.

Samarbeidspartnere:
Ø.M. Fjeld
Hulleberg og Bø


Illustrasjon: Osloworks
Nye Scandic Hamar ill Oslo Works