Skoleområdet på Ydalir tar form

Publisert 26.04.2019 12:30

Skole og barnehage er så godt som ferdige, og overtas av Elverum kommunen i mai/juni. Nå står uteområdene for tur.

I intervju med Prosjektleder Heidi Erikstad i Østlendingen kan hun fortelle at skoleområdet skal bli den nye bydelens storstue og samlingsplass tilrettelagt for en mengde ulike aktiviteter. Nå er uteamfi og hinderløype under bygging.

Det er landskapsarkitektene Østengen & Bergo AS som står for planlegging og illustrasjoner. Arealtek AS er ansvarlig for prosjektering av vann og avløp samt overvannshåndtering. I tillegg er vi ansvarlig prosjekterende for Granittgata som grenser inn mot skole og barnehageområdet.

Abonnerer du på Østlendingen kan du lese mer på Østlendingen+.
Illustrasjon: Østengen & Bergo AS
Ydalir skole ill ØstengenBergo