Sentral godkjenning

Publisert 23.01.2019 11:15

Arealtek har fått fornyet sentral godkjenning for ansvarsrett. Godkjenning gis for 3 år av gangen.

Sentral godkjenning er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK 10).

sentral godkjenning logoVåre godkjenningsområder er:

  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av Oppmplingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1
Godkjenningen er gyldig i perioden 9.1.2019 til 9.1.2022.

Les mer om sentral godkjenning på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.