Ny medarbeider

Øyvind Paulsen startet som teknisk tegner hos Arealtek 1. november.

Øyvind har sin utdannelse og arbeidserfaring fra Forsvaret. Han har gått Hærens befalsskole, og jobbet som befal med materiellforvaltning, utdannings- og operasjonsplanlegging i kavaleriavdelingen. Hos Arealtek har han tatt fatt på en ny karrierevei som teknisk tegner innen VVA.Øyvind Paulsen