Nå også på sosiale medier

Arealtek ønsker å bli mer synlige, få vist frem våre tjenesteområder og prosjektene vi er involverte i.

I den forbindelse finner du oss nå også på Facebook. Her vil vi informere om relevante prosjekt og nyheter fra våre to avdelinger, informasjon du også vil finne på vår nettside. Følg oss gjerne.