Mer å feire i Ydalir

Publisert 21.12.2018 09:20

Torsdag 20. desember ble det åpnet ca. 1,0 km ny kommunal veg i Ydalir. Elverum Tomteselskap AS har vært utbygger.

Fra rundkjøring i Olav Sætersveg går det nå ny veg helt frem til Kjerneby. Dette skal være den nye tilkomsten til boligområdet Kjerneby. Denne vegen har fått navnet Halvor Svenkerudsveg. Fra samme rundkjøring ble det samtidig åpnet ny veg under Prestmyra bru, frem til Prestmyrvegen ved Elverum kommune sin driftssentral. Fra nå heter denne vegen Prestmyrvegen helt frem til rundkjøringa i Olav Sætersveg.

Med nytt kjøremønster i området oppfordrer vi bilistene til å være ekstra observante og følge godt med på sine medtrafikanter slik at vi unngår trafikkuhell.

I og under disse vegene er det lagt nye vann- og avløpsledninger samt fjernvarme og høyspent i deler av traseene. Arealtek AS har prosjektert alt av VA og veger. Det er også Arealtek som har hatt byggeledelse. Det har vært givende å få være så tett på og delaktig i den satsingen som finner sted i Ydalir, kan daglig leder Morten Bjøntegaard fortelle, men nå skal det bli godt med juleferie. De fleste ansatte hos Arealtek har i større og mindre grad vært involvert i noen av prosjektene i ny bydel Ydalir. Arealtek har vært med i planleggingen siden 2009 og Ydalir er selskapets største oppdrag hitentil.

VVA prosjektert av Arealtek i ny bydel Ydalir
Arealtek har prosjektert utvendig VA, i tillegg til alle vegene og øvrig infrastruktur i Ydalir.

Prestmyrvegen. Foto Elverum kommune
Prestmyrvegen fra rundkjøringa i Olav Sæters vei mot Prestmyra bru. Foto: Elverum kommune