Leilighetsprosjekt i Løten

Publisert 05.06.2019 15:30

Solrikt AS høstet applaus hos politikerne for sitt nye leilighetsprosjekt. Arealtek har stått for reguleringen. Plandokumenter på kommunens nettside.

Det planlegges for 3 blokker på henholdsvis 4, 5 og 6 etasjer. Tilsammen skal det bli 45 nye, sentrumsnære leiligheter i Løten. Les mer om prosjektet på Østlendingens nettside.

Kontaktperson hos Arealtek: Hilde Smedstad
Plandokumentene kan lastes ned her.
Illustrasjon: Solrikt AS
Fredli Løten