Fåmyrsrøet i Nannestad

Nå er anleggsstart nær forestående i dette boligprosjektet. Arealtek har hatt prosjektering av veg og VA, samt bistått utbygger i 15 år.

Fåmyrsrøet boligområde ligger i kanten av Romeriksåsen ved Rustadmoen med tomter av varierende størrelse, gode solforhold og nærhet til naturen. En av våre andre samarbeidspartnere Gjermundshaug Anlegg AS har begynt å rigge. Følg prosjektet videre på facebook.