Digital nabovarsling

Arealtek AS er valgt ut som en av fire piloter.

Ambita AS har i oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet å utvikle en ny digital løsning for byggsøknad. Det første som testes ut er digital nabovarsling. Nabovarsling i sin nåværende form har både vært tidkrevende og kostbart med bruk av rekommandert sending. Nå er en ny løsning på trappene via Altinn.

Arealtek AS ser fremt til å teste ut løsningen som virker lovende, og syns det er stas å få være med å bidra i oppstarten som en av fire piloter.

Pilot digital nabovarsling
Informasjonsmøte i våre lokaler på Gardermoen. Fra venstre Kenneth Bjørnstad (Arealtek), Mai-Lin Rue (Plan 1),
Dag Ø. Lien, Håvard Watland, Steinar Hovland, Hege Le Brun (alle Ambita), Øystein Ellingsen (Plan 1) og Morten Bjøntegaard.
Foto: Hilde Smedstad