Sommerstudenter

Publisert 24.08.2021 09:02

I sommer har vi vært så heldige å få besøk av tre sommerstudenter.

Elverumsingene Frida, Inès og Sindre studerer alle på NTNU i Trondheim. Frida begynner på siste året på masterstudie Bygg- miljøteknikk, retning vann og miljø. Sindre skal ta fatt på 4. studieår på samme mastergrad. Inès har akkurat fullført bachelor i Geologi, og skal begynne på første året av en mastergrad i Miljø- og geoteknologi. 

Vi i Arealtek føler oss privilegerte som får ha så omgjengelige og kompetente studenter på besøk. Dere har alle bidratt i reelle prosjekter, utvist et stort ansvar for arbeidsoppgavene deres, og i tillegg blitt en naturlig del av det sosiale miljøet hos oss. Takk for i år, og lykke til i videre studier! :)  

 Sommerstudenter21
Les mer om oppsummeringen til de fremtidige sivilingeniørene under

 

Inès Mane Stenhammer

 Ines2021Sommerjobb
Jeg har hovedsakelig jobbet med å skrive overvannsrapporter for å finne ut hvordan overvann bør håndteres på ulike eiendommer i henhold til tretrinnsstrategien. I tillegg har jeg fått være med på befaring av kummer, innmåling og infiltrasjonstester.

Arbeidsforholdet i Arealtek har vært veldig bra og preget av mye latter! De ansatte er hyggelige, atmosfæren er avslappet og man føler seg veldig velkommen. Takket være dette har det vært lett å spørre om ting og å by på seg selv, hvilket har gjort arbeidet mye lettere.

Jeg mener det er veldig viktig å ha sommerjobb, fordi man får omsatt teori i praksis, samt at man får en pekepinn på hva man kan tenke seg å jobbe med videre. I tillegg lærer man mye om seg selv i jobbsammenheng, og det er en god mulighet til å får råd, kontakter og veiledning. Som masterstudent er det ikke lenge igjen før man skal starte å jobbe, og da er det også viktig også å finne ut hvilke kvaliteter som gjør en til en god kollega.

Kompetansebygging
Som geolog har sommerjobben vært veldig relevant, fordi grunnforholdene har mye å si for hvordan overvannet kan håndteres. Vi har benyttet oss av NGU sine kartverk, lest geotekniske rapporter og gjort vurderinger av grunnforholdene for å komme med  passende tiltak.   

Arbeidet har i stor grad bidratt til en økt kompetanse, da jeg har fått sett ting i praksis. Kombinasjonen av tverrfaglig og enmannsarbeid har gitt meg økt kompetanse innenfor problem- og konfliktløsning. Samtidig har jeg har fått mer kompetanse innen håndtering av overvann, hvorfor det er viktig, og hvilke forskrifter, lovverk og kommunale krav som må tas høyde for.

Arbeidslivet
Jeg trives veldig godt som konsulent. Aller best liker jeg at man får innblikk i små og store prosjekter, man får utføre beregninger og benytte erfaringer og kreativitet for å komme med gode råd. Det er også spennende at ingen prosjekter er like og dette gjør at man blir motivert.

Arealtek er en veldig fin arbeidsplass som jeg er glad jeg har fått være en del av. Jobben byr på utfordringer og de ansatte består av en fin, dyktig og behjelpelig gjeng med mye latter og humor. I tillegg liker jeg at hverdagen blir variert, fordi man kan dra på befaring for å ta prøver og se ting i praksis. Alt i alt kan det oppsummeres med at jeg har storkost meg, og jeg setter stor pris på den fine muligheten å få jobbe hos Arealtek!

 

Sindre Smedstad
Sindre_2021

Sommerjobb
I Arealtek har jeg jobbet med teknisk tegning og innmåling med GPS.

NTNU stiller krav til relevant sommerjobb for å kunne skrive master, så det er veldig viktig å ha. Det er gøy å sitte igjen med ny kunnskap etter sommeren også, ikke bare penger.

Det har vært en spennende sommer med mye nytt og lærerikt. I tillegg har jeg fått et innblikk i hvordan det jobbes i konsulentbransjen, noe det ikke er lett å lære på skolen.

Kompetansebygging
Selv om jeg ikke spesialiserer meg innen VA, mener jeg jobben har vært ganske relevant. Byggebransjen er sammensatt og på prosjekter er godt samspill mellom de ulike fagene viktig. Derfor tror jeg det å ha sett en annen side av bransjen gir viktig kompetanse til senere prosjekter.

Jeg har brukt mye tid i Civil3D og i så måte hevet den tekniske kompetansen min. I tillegg har det generelle arbeidet i Arealtek gitt meg mye nyttig læring om det å jobbe som konsulent og hvordan en konsulentbedrift samhandler med både kommune og byggherre.

Arbeidslivet
Selv om jeg har trivdes godt i sommerjobben, er jeg usikker på om konsulent er midt i blinken for meg. Det å være innom mange prosjekter gjør arbeidsdagen variert, men samtidig gir dette mindre tilknytning til det enkelte prosjekt.

Jeg håper jeg ender opp i en bedrift med så godt arbeidsmiljø som Arealtek. Faglig flinke og behjelpelige ansatte kombinert med mye kake og annet kos har virkelig gjort et godt inntrykk.

 

Frida Stenhammer Aanerød
Frida_2021

Sommerjobb
I sommer har jeg jobbet med overvannsrapporter for håndtering av overvann ved utbygging av nye boliger og boligfelt.

Arbeidsforholdet har vært veldig bra med både hyggelige kolleger og passe utfordrende arbeidsoppgaver. Og lurer man på noe er det alltid noen i nærheten å spørre. Det er og veldig hyggelig at det er andre sommerstudenter på jobben, så kan man bli kjent med andre studenter i tillegg.

Som student på integrert master ved NTNU er det er krav om 12 uker praksis, hvor 6 av ukene må være relevante, før man får lov til å skrive master. Så bare av den grunn er det veldig viktig. Men jeg synes det er like viktig pga. erfaringa det gir både underveis i studiet, men og for å se hvor og med hva man kan jobbe med når man er ferdig. 

Kompetansebygging
Jeg har valgt hovedretning vann og avløp innenfor vann-retningen på bygg, så det er veldig spennende å se teorien i praksis.

Det er ikke et eget fag om overvannshåndtering på NTNU, det inngår kun som en del av faget, i mange fag. Det gjør at jeg synes jeg har fått mye mer innblikk i mer praktiske løsninger på overvannshåndtering og hvordan alt henger sammen. I sommerjobben har jeg og fått kombinert mye jeg har lært i ulike fag på samme prosjekt.

Arbeidslivet
Det er spennende å være med å påvirke hvordan et nytt prosjekt skal se ut.

Arealtek er en veldig hyggelig plass, hvor jeg har trivdes veldig godt. Dette er mitt andre år med sommerjobb her, og de er veldig flinke til å inkludere nye ansatte fra første dag av.