Ny medarbeider på nyåret

Publisert 08.01.2021 09:43

Harald Foslien Løvstad startet året med ny jobb hos Arealtek. Han er ansatt som avdelingsleder på Gardermokontoret.

Harald_nettnyhetHarald Løvstad har mastergrad i Vann- og miljøteknikk (Sustainable Water and Sanitation) fra NMBU, videreutdanning i prosjektledelse og i økonomi, ledelse og offentlig styring. Han har jobbet som prosjektleder, fagsjef avløp og assisterende avdelingsleder i Lørenskog kommune, og i VAV i Oslo kommune som prosjektleder.

I tillegg til å være avdelingsleder på Gardermo-kontoret vil Harald jobbe som prosjektleder og rådgiver på konkrete VA-prosjekt hos oss.

Harald har opparbeidet seg solid kompetanse i planlegging av store investeringsprosjekter (KVU/, forprosjekt, KS1/KS2, usikkerhetsanalyse, styringsdokumenter) og VA-prosjekter både innenfor konvensjonell graving, no-dig, bekkeåpning og boring til avløpstunnel. Dette utgjør både en forsterking og et flott supplement til den kompetansen vi har i dag.

For bistand med prosjektledelse, hovedplaner/saneringsplaner VA, ROS-analyser eller ved behov for rådgivning innen avløp, overvann og vassdrag, ta kontakt med Harald på harald@arealtek.no eller mobil 92 08 86 35.