Glomma Park

Publisert 09.12.2021 09:47

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering i Elverum kommune.

Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Arealtek er engasjert til å utarbeide planen. Plan 1 er engasjert som arkitekt på prosjektet.
Glomma Park ligger sentrumsnært langs Eivind Torps veg. Hensikten med planen er å legge til rette for varierte, sentrumsnære boliger med tilhørende private og felles uteoppholdsarealer. Det planlegges med en miks av leiligheter og moderne townhouse, alle boenheter med parkering i kjeller.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til undertegnede hos Arealtek AS eller via kommunens planregister – arealplaner.no ved å søke på Glomma Park. Frist for merknad til oppstartsvarselet er 14.1.2022.

Glomma PArk
Illustrasjon: Plan 1