Harald Løvstad

Publisert 08.01.2021 10:07

Av.leder Gardermoen/M.Sc. VA
Mobil: 92 08 86 35
E-post: harald@arealtek.no
 

Harald Løvstad har mastergrad i Vann- og miljøteknikk (Sustainable Water and Sanitation) fra NMBU, videreutdanning i prosjektledelse og i økonomi, ledelse og offentlig styring. Han har jobbet som prosjektleder, fagsjef avløp og assisterende avdelingsleder i Lørenskog kommune, og i VAV i Oslo kommune som prosjektleder.

Harald er avdelingsleder på Gardermo-kontoret og vil i tillegg være prosjektleder og rådgiver på konkrete VA-prosjekt.

For bistand med prosjektledelse, hovedplaner/saneringsplaner VA, ROS-analyser eller ved behov for rådgivning innen avløp, overvann og vassdrag, ta kontakt med Harald.