Tom-Henning Larsen

Publisert 02.03.2020 12:45

Vegingeniør
Mobil: 45 87 64 97
E-post: tom-henning@arealtek.no
 

Tom-Henning har sin utdannelse og arbeidserfaring fra Forsvaret og kommunal sektor. Han har gjennomført Hærens befalsskole og tatt sin ingeniørutdannelse ved Hærens Krigsskole i Oslo.

Etter utdanningen har han for Forsvaret hatt øverste fag- og utdanningsansvar innenfor militær bruk, bygging og klassifisering av veg og bruer. Han kommer fra jobben som prosjektingeniør i Elverum kommune ved enhet for veg, park og anlegg. Her har han hatt varierte arbeidsoppgaver i tilknytning til investeringsprosjekter, drift og saksbehandling innenfor enhetens ansvarsområde. Hos Arealtek skal Tom-Henning i første rekke jobbe som vegplanlegger.