Margit L. Olsen

Publisert 06.01.2020 09:43

I permisjon til 18.1.2021
 

Margit Langmoen Olsen har en master i akvakultur fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet). Hun har tidligere vært ansatt hos Multiconsult ASA (tidligere Akvator AS). Fra Multiconsult har hun erfaring med prosjektering av landbasert akvakultur, 3D-modellering, tegningsproduksjon og produksjonsplanlegging. Hun har også erfaring med utarbeiding av konsesjonssøknader og faglige rapporter.

Margit er ansatt i et engasjement frem til mai og skal i første omgang bistå med utarbeidelse av overvannsrapporter hos oss.