Kenneth Bjørnstad

Publisert 22.06.2017 11:29

VA-ingeniør
Mobil 406 45 708
E-post: kenneth@arealtek.no

Kenneth Bjørnstad er utdannet kjemiingeniør. Han har tatt videreutdannelse ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet innen juss og eiendomsfag. Kenneth har lang erfaring innenfor landmåling, både på VVA og bygg, blant annet gjennom jobben som fagleder ved en kommunal oppmålingsavdeling. Han har også jobbet som VA-ingeniør. Dette er erfaring som kommer godt med i jobben hos Arealtek. Kenneth holder til på vårt avdelingskontor på Gardermoen.